II. ve IV. Yarıyıl Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Duyuru
02 Şubat 2016

Dış Ticaret I. sınıf öğrencileri  2. Dönem ders kayıtlarınızda seçeceğiniz dersler aşağıda belirtilmiştir. Bu dersleri seçtikten sonra  onay vermeniz gerekmektedir. Daha sonra danışmanınızın onay verdiğini sisteme girip kontrol ediniz..Önemli tarihler: Öğrenciler için ders kaydı tarihleri: 8-12 Şubat 2016 / Danışman onayı tarihleri: 8-15  Şubat 2016.

1.Makro İktisat

2.Ticari Matematik

3.Ticaret Hukuu

4.Dış Ticaret İşlemleri-II

5.Genel Muhasebe-II

6.Mesleki Yazışma Teknikleri

7.Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-II

8.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

9.Türk Dili-II

10.Yabancı Dil-II

11.Mesleki Staj I

Dış Ticaret II.  sınıf öğrencileri 4. Dönem ders kayıtlarınızda seçeceğiniz dersler aşağıda belirtilmiştir. (ilk 8 ders seçilecek, beden eğitimi, güzel sanatlar veya İş sağlığı ve güvenliği derslerinden sadece 1 tanesi seçilecektir). Bu dersleri seçtikten sonra  onay vermeniz gerekmektedir. Daha sonra danışmanınızın onay verdiğini sisteme girip kontrol ediniz..  Önemli tarihler: Öğrenciler için ders kaydı tarihleri: 8-12 Şubat 2016 / Danışman onayı tarihleri: 8-15  Şubat 2016.

1.Uluslararası İktisat-II

2.Uluslararası Finansman

3.Uluslararası Pazarlama

4.Lojistik

5.Mesleki Yabancı Dil-II

6.Serbest Bölgeler

7.Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

8.Satış Yönetimi

9.Beden Eğitimi ve Spor-II

10.Güzel Sanatlar-II

11.İş Sağlığı ve güvenliği

12.Mesleki Staj II


2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı