Bölümümüz Öğrenci Danışmanları
23 Ağustos 2016

Dış Ticaret 1 (N.Ö) - Öğr. Gör. Sema Nur KENANOĞLU 

Dış Ticaret 2 (N.Ö) - Yrd. Doç. Dr. Nurcan SÜKLÜM

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı