2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıtları
29 Ağustos 2016

Sevgili Dış Ticaret Bölümü 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri;

I. ve III. yarıyıl ders kayıtlarında seçmeniz gereken dersler aşağıda belirtilmiştir. 22 Ağustos ve 2 Eylül 2016 tarihleri arasında derslerinizi seçmeniz ve onay vermeniz gerekmektedir. Danışman onayları ise 29 Ağustos ve 5 Eylül 2016 tarihleri arasındadır. Ders kayıtlarınız dersleri seçmeniz, onaylamanız ve danışmanınızın onaylaması durumunda tamamlanmış olacaktır. Ders kayıtları ile ilgili konularda danışmanınız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

I. Yarıyıl için seçilecek ders listesi

1.Mikro İktisat

2.Genel İşletme

3.Genel Hukuk

4.Dış Ticaret İşlemleri-I

5.Genel Muhasebe-I

6.İletişim

7.Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I

8.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

9.Türk Dili-I

10.Yabancı Dil-I

II. Yarıyıl için seçilecek ders listesi  ( aşağıdaki derslersden ilk 9 tanesi zorunlu seçilecek, Beden Eğitimi ve Spor I ve Güzel Sanatlar I derslerinden  sadece istediğiniz 1 tanesi seçilecektir. Yani toplamda 10 ders seçmiş olmanız gerekmektedir.)

1.Uluslararası İktisat-I
2.Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
3.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4.Gümrük İşlemleri
5.Mesleki Yabancı Dil-I
6.Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
7.Pazarlama İlkeleri
8.Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
9.Çevre Koruma
10.Beden Eğitimi ve Spor-I
11.Güzel Sanatlar-I

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı