Müdür      Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER

    1976 yılında Çorumda doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamlamıştır. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kaydolmuştur. 1995 yılında kendi isteği ile bu bölümden ayrılarak, aynı yıl Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanmıştır. 1999 yılında mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata atılmıştır. 2000 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimine ve 2006 yılında aynı enstitüde doktora öğrenimine başlamış, 2010 yılında doktora derecesi almıştır. Aynı yıl Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD 'da Dr. Öğr. Üyesi  unvanıyla öğretim üyeliğine yükseltilmiştir. 2012 yılına kadar çalıştığı bu üniversiteden ayrılarak, Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi  olarak göreve başlamıştır. 2017 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne geçmiştir. Halen bu üniversitede görevine devam etmektedir.

Müdür Bey

sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu/Çorum