Misyon Ve Vizyon

Misyonumuz

Adını Anadolu’nun Güneşi diye hatırlanacak olan bir uygarlıktan alan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunun misyonu, özgür bir ortamda bilgiye ulaşılıp, bilginin üretilerek kullanıldığı bir kurum olma yönünde ilerleyerek, bünyesinde barındırdığı programlara ait sektörlerdeki ara elemana duyulan ihtiyaca yönelik, Atatürk İlke ve İnkîlapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip gerek ulusal gerekse uluslararası  standartlarda hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve becerikli, ara elemanlar yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Önce insan anlayışı ile kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, teknolojik gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirerek, saygın ve tercih edilen, alanında değişim ve yenilikçiliğe önder olan, rekabet gücüne sahip, üyesi olmaktan gurur duyulan, içinde bulunduğu toplumla bütünleşik ve o toplumu etkileyebilme yetisine sahip, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.


sungurlu vocational school
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu/Çorum