Tarihçe

Hitit Üniversitesi

    “Uygarlığı aydınlatan bilgi güneşi” sloganıyla eğitim-öğretim yaşamına 17 Mart 2006 tarihinde başlayan Hitit Üniversitesi, bilimde evrenselliği, eğitim-öğretimde çağdaşlığı ve düşüncede özgürlüğü kendisine eğitim-öğretim ilkesi olarak belirlemiştir. 21. yüzyılın yükseköğretim sistemlerinin gerekli görmüş olduğu, eğitimde vebilimde evrensellik ilkesinin yılmaz savunucusu olan Hitit Üniversitesi, ulusal kültüre ve değerlere bağlı bir yükseköğretim kurumudur.

    Hitit Üniversitesi, adını, milattan önce Anadolu’da kurulan, Çorum’un il sınırları içerisinde yer alan Hattuşa’yı kendilerine başkent edinen ve uzun yıllar Anadolu’nun siyasal, sosyal ve kültürel yapılanmasında büyük katkı sağlayan“Hitit Uygarlığı”ndan almıştır. Tarih ve günümüz arasında bilimsel köprülerinşa etmeyi, bölgenin tarihine, kültürüne, coğrafyasına katkı sunmayı ve bu sayede bölgeyi aydınlatmayı amaçlayan Hitit Üniversitesi; estetik değerlere sahip, teknoloji üretebilen ve ürettiği teknolojiyi gündelik yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirmektedir.

    Bilimsel projeler, çalışmalar ve yayınlarla, ulusal ve uluslararası bilim literatüründe hızlı bir şekilde yerini almaya başlayan Hitit Üniversitesi, her yönden genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bilim ve teknoloji çağında gelişmiş ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında yerini alabilmek için üstüne düşen bütün sorumlulukların bilincinde hareket eden Hitit Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanlarda atılımlar gerçekleştirmektedir. Yurtdışı eğitim-öğretim programlarını takip eden ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, diğer ülkelerin üniversiteleriyle ikili anlaşmalar imzalayan Hitit Üniversitesi, uluslararası düzlemde bilgi ve kültür paylaşımının, eğitimdeki öneminin bilincinde eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, bu doğrultuda birçok Avrupa ülkesiyle ikili protokol imzalayarak hem öğrencisini hem de akademisyenlerini yurtdışına göndermektedir.


Sungurlu Meslek Yüksekokulu 

    2002-2003 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretime başlamış ve 2006 yılında Hitit Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır. 8 Normal Öğretim ve 1 İkinci Öğretim olmak üzere toplam 9 programda eğitim-öğretim vermektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizle birlikte toplam öğrenci sayımız 1311 olmuştur. Yüksekokulumuz 4 öğretim üyesi, 19 öğretim görevlisi olmak üzere 23 akademik personel, 5 idari personel, 5 temizlik görevlisi ve 3 güvenlik görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 


sungurlu vocational school
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu/Çorum