Hitit Üniversitesi

“Uygarlığı aydınlatan bilgi güneşi” sloganıyla eğitim-öğretim yaşamına 17 Mart 2006 tarihinde başlayan Hitit Üniversitesi, bilimde evrenselliği, eğitim-öğretimde çağdaşlığı ve düşüncede özgürlüğü kendisine eğitim-öğretim ilkesi olarak belirlemiştir. 21. yüzyılın yükseköğretim sistemlerinin gerekli görmüş olduğu, eğitimde vebilimde evrensellik ilkesinin yılmaz savunucusu olan Hitit Üniversitesi, ulusal kültüre ve değerlere bağlı bir yükseköğretim kurumudur.

Hitit Üniversitesi, adını, milattan önce Anadolu’da kurulan, Çorum’un il sınırları içerisinde yer alan Hattuşa’yı kendilerine başkent edinen ve uzun yıllar Anadolu’nun siyasal, sosyal ve kültürel yapılanmasında büyük katkı sağlayan“Hitit Uygarlığı”ndan almıştır. Tarih ve günümüz arasında bilimsel köprülerinşa etmeyi, bölgenin tarihine, kültürüne, coğrafyasına katkı sunmayı ve bu sayede bölgeyi aydınlatmayı amaçlayan Hitit Üniversitesi; estetik değerlere sahip, teknoloji üretebilen ve ürettiği teknolojiyi gündelik yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirmektedir.

Bilimsel projeler, çalışmalar ve yayınlarla, ulusal ve uluslararası bilim literatüründe hızlı bir şekilde yerini almaya başlayan Hitit Üniversitesi, her yönden genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bilim ve teknoloji çağında gelişmiş ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında yerini alabilmek için üstüne düşen bütün sorumlulukların bilincinde hareket eden Hitit Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanlarda atılımlar gerçekleştirmektedir. Yurtdışı eğitim-öğretim programlarını takip eden ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, diğer ülkelerin üniversiteleriyle ikili anlaşmalar imzalayan Hitit Üniversitesi, uluslararası düzlemde bilgi ve kültür paylaşımının, eğitimdeki öneminin bilincinde eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, bu doğrultuda birçok Avrupa ülkesiyle ikili protokol imzalayarak hem öğrencisini hem de akademisyenlerini yurtdışına göndermektedir.Sungurlu Meslek Yüksekokulu

12/02/2002 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ve 2547 sayılıKanun’un 2880 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Gazi Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak İşletme Programı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programına alınan toplam 90 öğrenci ile 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Meslek Yüksekokulumuz, 2006 yılında Hitit Üniversitesi’nin kurulması ile bu yeni üniversiteye bağlanmıştır.

İzleyen yıllarda; 2002-2003 eğitim-öğretim yılında İşletme Programı İkinci Öğretim ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programına İkinci Öğretim açılmıştır., 

2008 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Çocuk Gelişimi Programı, 2011 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, 2012 yılında Dış Ticaret Programı, 2013 yılında Çocuk Gelişimi İkinci Öğretim Programı, 2014 yılında Tıbbi GörüntülemeTeknikleri Programı, Fizyoterapi Programı, Sosyal hizmetler Programı açılmıştır.

Bugün itibariyle (2016/Ocak) 21 öğretim elemanının bulunduğu Yüksekokulumuzda, 9’u aktif, 2’si aktif olmayan toplam 11 programa ulaşılmış olup yaklaşık 1000 öğrenciyle öğretime devam edilmektedir.

 

 

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı