Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER (Müdür V.)

Öğr. Gör. Hüseyin ÇELİK (Müdür Yrd.)

Öğr. Gör. Gökhan BODUROĞLU (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan SÜKLÜM

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZKAN VARDAR

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı