6569 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
27 Ocak 2015

1- 6569 Sayılı Af Kanunundan 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilenler yararlanabilir.

2- 6569 Sayılı Af Kanun’dan yararlanmak isteyenler 25 Nisan 2015 tarihine kadar başvurabilirler.

3- Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

4- Terör suçundan hüküm giyenler bu kanundan yararlanamaz.

5- Başvurular, ilgili Fakülte /Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.

6- Posta ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

7- Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.

8- 6569 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin Çorum veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla,Üniversitemiz Senatosunun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.

9- 6569 Sayılı Kanundan yararlanarak öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler.

10- Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler başvurabilirler.

 

Not:30 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2014 -2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde başlayabilirler. Belirtilen tarihten sonra başvuranlar ise 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)Lise Diploması (Okullarından geri alan öğrenciler için).

2)Lisans veya Yüksek Lisans Diploması(Okullarından geri alan öğrenciler için).

3)Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).

4)ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.

5)Resmi kuruma verilmek üzere Savcılıklardan alınacak sabıka kaydı.

6)6 adet fotoğraf

7)Dilekçe

Dilekçe için tıklayınız


6569 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA

İŞİ YA DA İKÂMETİNDEN DOLAYI

ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLER

 

Başka bir üniversitenin öğrencisi olan ve 6569 Sayılı Af Kanunundan yararlanan öğrencilerin Üniversitemize başvurabilmesi için;

1. Öncelikle kaydının silindiği üniversiteye af kapsamında başvurmuş olması,

2. İşi veya ikameti Çorum veya ilçelerinde olması,

3.Üniversiteye giriş yılı itibari ile Üniversitemizde geçmek istediği bölüm/programın taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olunması gerekir.

 


Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler

1. Dilekçe,

2. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ).

3. İş durumundan başvuracak olanların Çorum veya ilçelerinde çalıştığına dair belge.

4. Üniversitelerinden alacakları af başvurusunda bulunduklarını gösteren belge.

5. ÖSYS Sonuç Belgesi.

6.Transkript.

 

Yukarıdaki evraklar hazırlandıktan sonra, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Postada yaşanabilecek gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Adres: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenciİşleri Dairesi Başkanlığı

ÜçtutlarMahallesi 

ÇevreYolu Bulvarı No:10

PK:19030

ÇORUM/ TÜRKİYE

Telefon   ; 0364 219 2060 - 62 – 66

Faks       ; 0364 219 2089

oidb@hitit.edu.tr

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı