Mazereti Sebebiyle Ders Kaydını Yapamayan Öğrencilerimizin Ders Kayıt İşlemleri
14 Eylül 2015

Mazereti Sebebiyle Ders Kaydını Yapamayan Öğrencilerimizin Ders Kayıt İşlemleri

Akademik Takvimde belirtilen 01-11 Eylül 2015 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemini çeşitli sebeplerden dolayı yapamayan öğrencilerimizin 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasındaki Ekle-Bırak ve Mazeretli Geç Kayıtlar süresinde ders seçimi yapabilmeleri için, 14 Eylül 2015 Pazartesi günü Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne mazeretlerinin belirtildiği dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Madde-7 (3) “Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenileyemeyen öğrenci, mazereti İlgili Birim Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenileyebilir”  gereğince, yazılı başvurusu olmayan veya Yönetim Kurulu’nca mazereti kabul edilmeyen öğrencilerimiz, Ekle-Bırak ve Mazeretli Kayıtlar süresi içerisinde ders seçimi yapamaz ve kaydını yenileyemezler. Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrencilerimize önemle duyurulur

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı