Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Yapacağı İşlemler

07 Eylül 17

Elektronik ortamda kaydını tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca belge teslimi için Üniversitemiz kayıt merkezine fiilen gelmelerine gerek bulunmamaktır. 

Kayıt İşleminden Sonra İstenen Belgeler

Yeni öğrencilerimizin aşağıda ifade edilen belgeleri 05-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yerleştiği eğitim biriminin öğrenci işleri bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. 

  1. Ortaöğretim kurumlarından alınan Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı. Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz,
  2. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),
  4. 6 adet 4x5 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
  5. İkinci öğretim öğrencileri için öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (normal öğretimi kazanan öğrenciler katkı payı yatırmayacaktır),
  6. Erkek adaylardan 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş olanların (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),
  7. 29 Yaşından büyük adayların askerlik şubelerinden temin edebilecekleri Askerlik Durum Belgesi.

   Kayıt İşlemini Tamamlayan Öğrencilerimizin Yapması Gereken Diğer işlemler

  1. Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin http://www.oidb.hitit.edu.tr web adresinden okul numaralarını öğrenmeleri ve Üniversitemiz otomasyon sistemine (HUBİS) giriş yaparak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir (http://www.hubis.hitit.edu.tr).
  2. Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilerimizin, 05-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz otomasyon sistemine (www.hubis.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler.

Her geçen gün sizlerle daha da büyüyüp gelişen Hitit Üniversitesi’ni seçerek Büyük Hitit Ailesi’ne katılan siz değerli en genç öğrencilerimizi içtenlikle tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.

sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu / ÇORUM