Öğrencilerimize “İkinci Bir Diploma (ÇAP)" Fırsatı İçin Başvurular Başlıyor
18 Ocak 2018

Önlisans düzeyinde eğitim almakta olan öğrencilerimize eğitim aldıkları bölümün/programın dışında ikinci bir diploma alma fırsatı tanıyan “Çift Anadal Programı” (ÇAP) için başvurular 05-07 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 


Çift Anadal Programı (ÇAP), Üniversitemizde bir önlisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden ÇAP programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar,Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümün de diplomasına sahip olabileceklerdir.2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal (ÇAP) Başvuru Takvimi 

Başvuru Tarihleri 05-07 Şubat 2018

Başvuru Yeri Kayıtlı bulunulan eğitim birimi

Sonuçların Açıklanması 08-09 Şubat 2018Çift Anadal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları 

1-Başvuru Koşulları

a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

b. Çift Anadal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,

c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak,

d. Lisans programına kayıtlı öğrenciler için anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak,

e. Önlisans programına kayıtlı öğrenciler için anadal diploma programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak,

f. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.

2-Çift Anadal Programı’na başvurular, başvuru formu ve transkript ile öğrencinin kayıtlı olduğu birime yapılır.

3-Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

4-Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5-Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

6-Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye düşebilir. GANO’su ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.


Başvuru Formu için tıklayınız.
Önlisans Çift Anadal Kontenjanlarımız için tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Çift Anadal Programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrencilerimize önemle duyurulur.
2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı