Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi ve İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

31 Ekim 18

                                                                                                                                                                                         

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kurumsallaşmada büyük önem arz eden ürün ve hizmet esaslı bir standarttır. Kalite belgesine sahip olmak, bu kurumdan ürün veya hizmet alanların güvencesinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Günümüz rekabet şartlarında sürekli iyileştirme felsefesini, öğrenci odaklılığı ve paydaş katılımını benimseyen yükseköğretim kurumları da hizmet kalitelerinin bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü göstermek amacıyla belgelendirilmeye müracaat etmektedirler.

    Üniversiteler, yapılan denetimler sonucunda standardın şartlarının karşılandığının kanıtlanması ve başarılı olunması halinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Sistemin sürdürülebilirliği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülüp izlenmektedir. Ülkemizde hali hazırda tüm üniversite birimlerini kapsayacak şekilde bu belgeye sahip yalnız 16 üniversite bulunmaktadır. Bu tür kalite standartlarında sonuç almak yıllar süren çalışmalar neticesinde olmakta olup, Üniversitemizde de Mayıs ayında başlatılmış olan sürecin üniversite yöneticilerinin desteği ve her kademedeki personelinin üstün gayretleri sonucunda 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ISO 9001:2015 belgesinin alınması hedeflenmektedir. 

    23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile Yükseköğretim kurumlarının kalite, akreditasyon ve bağımsız dış değerlendirme süreçleri güvence altına alınmıştır. Üniversiteler her yıl iç değerlendirme raporu hazırlamakta ve bu raporlar temel alınarak beş yıl içerisinde en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecine dâhil edilmektedirler. 2016 yılında ilk kez başlatılan süreç kapsamında şimdiye kadar 70 yükseköğretim kurumunun Kurumsal Dış Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 45 üniversite bu değerlendirmeye tabi tutulacak olup 2020 yılına kadar süresi olmasına rağmen Üniversitemiz de başvuruda bulunmuştur.

    Bu kapsamda Yüksekokulumuz da süreç içerisinde yerini alarak, gerekli çalışmaları yürütmektedir. İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin Yüksekokulumuzda başarıyla uygulanması hedeflenmektedir.

        Tüm öğrencilerimize duyurulur.


sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu/Çorum