Ek Sınav Duyurusu

15 Ağustos 18

         2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrencilerimize yönelik başarısız oldukları bütün dersler için ek sınav hakkı verilmiş olup; 2547 Sayılı Kanun 44/c maddesi ''...Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğrenim kurumlarından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır...'' gereğince azami süreyi tamamlayan öğrencilerimiz için ek sınavlar düzenlenecektir.

           Üniversitemiz Akademik Takviminde de belirtildiği gibi 03-07 Eylül 2018'de birinci ek sınavın, 17-21 Eylül 2018 tarihinde de ikinci ek sınavın yapılması planlanmaktadır.

         Ek sınavlara girmek isteyen önlisans öğrencilerimizden 4 yıllık azami öğrenim süresini tamamlayan (2014 yılı ve öncesi ) kayıtlı öğrencilerimizin 31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar dilekçe ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerimize başvurması gerekmektedir.


             *(Başvuru dilekçesi ve bölümlerimizin sınav tarihleri duyuru ekinde bulunmaktadır.)

sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu / ÇORUM