Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

26 Eylül 18


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıcında sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan ve tek ders sınavına girebilme koşulunu taşıyan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmesi, Üniversitemiz Senatosu’nun 20.09.2018 tarihli ve 2018/148 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin dilekçe (ya da faks) ile 01-02 Ekim 2018 tarihleri arasında  saat 17:00’a kadar eğitim gördükleri birime müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Tek Ders Sınavı, tüm eğitim birimlerimizde 04 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacaktır.


Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihi      : 01-02 Ekim 2018 

Tek Ders Sınav Tarihi                  : 04 Ekim 2018

sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu / ÇORUM