Kalite Yönetimi Toplantısı

10 Ekim 18

Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER tarafından İdari ve Akademik Personellerimiz ile  Yükseköğretim Kalite Güvencesi çalışmaları ve  ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları kapsamında personelimizin konu ile ilgili farkındalığını arttırmak ve kurumsal anlamda iş birliği ve koordinasyonu daha da perçinlemek amacı ile Kalite Yönetim Sistemleri konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında kalite kavramına vurgu yapılarak gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında ne kadar gerekli olduğuna, yükseköğretimde kalite yönetim sistemi çalışmalarının önemine, Üniversitemizdeki kalite yönetimi çalışmalarının bugüne kadarki tarihçesine ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi kurulabilmesi için gerekli olan araçlara değinilmiş ve bundan sonraki süreçte beklentilerimizin neler olduğu konusunda Yüksek okulumuz personeline bilgilendirmeler yapılmıştır.


sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu / ÇORUM