Yüksekokulumuz “Sosyal Hizmetler”e Öğrenci Alıyor

05 Haziran 18

Yüksekokulumuz bünyesindeki Sosyal Hizmetler Programına öğrenci alımı konusunda Üniversitemiz Rektörlüğü'nce YÖK'e yapılan teklif,  kabul edilerek onaylanmıştır. Böylece Sosyal Hizmetler programımız ilk defa bu yıl 40 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Neden Sosyal Hizmetler Programı?

1961 yılında Anayasamıza giren “sosyal devlet” ilkesine göre devletler toplumun refahını sağlamalıdır. Zira “Millet devlet içindir” anlayışı yerine, “Devlet milletin refahını sağlamakla yükümlüdür” anlayışı egemen olmuştur. İnsana önem verilmesiyle ve insan haklarının da önem kazanmasıyla sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerden kişilerin ekonomik ve sosyal haklarından faydalanmasını sağlamaları, bu durumu engelleyen etmenleri de ortadan kaldırmaları beklenmektedir. Bu haklar elbette tüm insanlar için eşit şekilde sunulmalı, dezavantajlı gruplar için de “pozitif ayrımcılık” yapılmalıdır. Bu doğrultuda Sosyal Hizmetler bölümü mezunları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Mezunlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar için mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar. Bu noktada sosyal hizmet alanında yetiştirilen nitelikli yardımcı sosyal hizmetler yardımcı elemanına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sosyal Hizmetler Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler.

Ayrıca Sosyal Hizmetler önlisans programını başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra DGS ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sosyal Hizmet bölümlerini tercih edebilmektedirler.

Yüksekokulumuzda 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak Sosyal Hizmetler Programımız ile öğrenci alan aktif program sayımız 9’a yükselmiştir. Yüksekokulumuzda şu anda yaklaşık 1.200 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 


sungurlu meslek yüksekokulu
Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 Sungurlu/Çorum