Programın amacı; günümüz eğitim dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanı sıra pratik uygulamalarda başarılı ve donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, normal, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak nitelikli çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında ve çocuk kliniklerinde çocuk teknikeri olarak çalışabilirler.

Mezunlarımız; Dikey Geçiş Sınavı sonucunda, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı