Neden Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı?
17 Temmuz 2017

Günümüzde bireylerin davranışları sorgulandığında, cevabın onların çocukluk döneminden başlanarak arandığı gözlemlenmektedir. Bu durum 0-18 yaş arası bireylerin eğitiminin önemini ortaya çıkarmakta ve çocuk gelişimi programı mezunlarına ihtiyacı artırmaktadır.

Meslek Yüksek Okulumuz Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 2008 yılından bu yana eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümümüz alanında uzman akademik personelimiz ile Çocuk Gelişimi alanındaki yenilikleri takip ederek, öğrencilerimize eğitim yaklaşımları, bireyleri tanıma onların gelişimine uygun davranma konusunda farklı bakış açıları sunulmaktadır.

Eğitim-öğretim yılı içerisinde ders kapsamında ve yaz dönemi stajında ilçemiz ana okulları, özel eğitim okulları, devlet okulları bünyesindeki ana sınıflarında staj yaparak, mezuniyet sonrasında iş hayatında, uygulama kolaylığı yaşama ve işini doğru yapma fırsat verilmektedir.

Ayrıca derslerimiz kapsamında farklı kurumlar ile işbirliği içerisinde yapılan sosyal etkinlikler, öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda mesleki ve sosyal gezi, konferans, spor, tiyatro, müzik gibi fırsatlar sunulmaktadır.

Çocukları seven, insanları seven, kendini geliştirmeyi, her açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan siz değerli öğrencilerimizi bölümümüze bekleriz...

İlgili Fotoğraflar

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı