PROGRAMIN AMACI

Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet çalışanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir. Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. 

İŞ İMKANLARI

Sosyal Hizmet Programı mezunları;  başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler merkez ve taşra teşkilatlarında (İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumlarında, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında, (körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde), Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde Sosyal Hizmetler Yardımcı Eleman olarak çalışabilirler.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Sosyal Hizmetler Önlisans programını başarı ile bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji dikey geçiş programlarına geçiş yaparak eğitim fırsatlarını sürdürebileceklerdir. Mezunlar ayrıca isterlerse uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine sınavsız dikey geçiş yapabileceklerdir.

Bölümümüz önümüzdeki süreç içerisinde öğrenci almaya başlayacaktır.


2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı