2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları
30 Ocak 2017

Fizyoterapi Programı öğrencilerimizin dikkatine;

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi II. Yarıyıl ders kayıtlarında seçmeniz gereken dersler aşağıda belirtilmiştir.  30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10:00 ile 5 Şubat 2017  Pazar günü saat 17:00 tarihleri arasında derslerinizi seçmeniz ve onay vermeniz gerekmektedir. Sonrasında ders kaydınız danışmanınız tarafından onaylanacaktır. Ders kayıtlarınız dersleri seçmeniz, onaylamanız ve danışmanınızın onaylaması durumunda tamamlanmış olacaktır. Ders kayıtları ile ilgili konularda danışmanınız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Not: Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

 

II. Yarıyıl için seçilecek ders listesi:

1) Anatomi-II

2) Fizyoloji-II

3) Elektroterapi-II

4) Fizyoterapide Isı-Işık

5) Kinezyoloji ve Biyomekanik

6) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

7) Türk Dili-II

8) Yabancı Dil-II

9) Mesleki Staj-I

 

 

Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar;

1- Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.

2- Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

3- Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

4- Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

5- Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.

6- Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

7- Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.

8- Türk Dili-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersleri örgün ve uzaktan eğitim (HUZEM)  olmak üzere iki türde açılmıştır. Belirtilen dersleri uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerimizin her bir ders için 25,00 TL ücret ödemeleri gerekmektedir. Örgün eğitimi seçen öğrencilerimiz bu dersler için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı