Yönetim ve Organizasyon Bölümü'ne bağlı olarak "İşletme Yönetimi Programı" ile "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı" programları eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İşletme Yönetimi Programı

Programın hedefi; kamu ve özel sektörde çalışabilecek mesleki ara eleman yetiştirmektir.

İşletme Yönetimi Programı mezunları; Mal ve hizmet üreten fabrika, ticarethane, bankalar, finans kurumları, borsa, servis şirketleri, gibi kuruluşlarda satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finansman, borsa, sigorta, muhasebe, halkla ilişkiler, reklam, organizasyon ve sistem yöneticiliği, satın alma, tedarik gibi işlevleri olan kamu ve özel sektör birimlerinde ara eleman olarak çalışabilirler.

 Bölümümüz Amaçları

Bölümümüzün amacı işletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynayacak bireyler yetiştirmek, uluslararası finans gelişmelerini yorumlayacak bireyler yetiştirmek, girişimcilik ruhuna taşıyan rekabet edebilir ve küresel bazda pazarlama anlayışına sahip bireyler yetiştirmek, işletmeciliği mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek ve iş hayatının etik ilke ve kurallarına hakim bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

İşletme Yönetimi Bölüm Mezunlarının İş Alanları

2 yıllık İşletme yönetimi bölümünü başarıyla bitirenler "İşletme yönetimi ara elemanı" unvanını almaya hak kazanır.

İşletme yönetimi bölümü mezunları tüm özel ve kamu üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bankalar, şirketler, sivil toplum örgüleri gibi tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşlar bölümümüz mezunlarının çalışabileceği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mezunlar Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

İşletme Yönetimi Bölümünün Kazandırdığı Nitelikler

Analitik düşünme, girişimcilik özellikleri, etkili iletişim becerileri, alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi, yönetim kademelerinde hızlı karar verme ve sorumluluk alma yetisi, yöneticilik vasfı, büro yönetimi ve personel yönetimi konusunda uygulama becerisi, muhasebe ve muhasebe kayıtlarını ve defterlerini tutma becerisi, pazarlama, planlı, sistemli çalışma becerisi.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Programımız, Yüksekokulumuz bünyesinde 2008 yılında Hastane Yönetimi ve Organizasyonu adı altında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış olup, 2009 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği adını almıştır. 

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” alanında Ön Lisans diploması verilir.

Mezunlarımız kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki ilgili birimlerde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve/veya tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık turizmi işletmelerinde ve sağlık araştırma merkezlerinde idari personel olarak çalışabilirler.

İlgili Belgeler

2018 Hitit Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı